Vælg:

Acceleration (definition)
Acceleration for massemidtpunkt
Acceleration for partikel med harmonisk bevægelse
Arbejde fra ydre kræfter
Arbejde ved flytning i konservativt kraftfelt
Arbejdssætning
Atwoods faldmaskine
Bevægelsesligninger med konstant acceleration
Centripetalkraft
Cirkelbevægelse med konstant fart
Coulombs gnidningslov
Effekt ved omsat energi (definition)
Elastisk stødproces
Energi i elastisk stødproces
Fart
Fysisk pendul
Gennemsnitshastighed
Gnidning i væsker og luftarter
Gravitationslov
Harmonisk bevægelse
Hastighed (definition)
Hastighed for partikel med harmonisk bevægelse
Hastighed ved frit fald
Hastighedskomposanter i det skrå kast
Hookes lov
Impuls (definition)
Impuls for massemidtpunkt
Impulsændring
Impulsmoment (definition)
Inertimoment (definition)
Inertimoment for forskellige figurer
Kastelængde i det skrå kast
Kinetisk energi
Klods på en flade
Konisk pendul
Konstant krafts arbejde (definition)
Konstant krafts effekt (definition)
Kraftens arbejde (definition)
Kraftmoment (definition)
Kraftmoment (definition)
Massemidtpunkt
Matematisk pendul
Mekanikkens energiomsætning om den totale energi
Mekanikkens energisætning om ændring af energi
Mekanisk energi for harmonisk svingning
Momentsætningen
Newtons anden lov
Parallelforbindelse af fjedre
Potentiel energi
Potentiel energi for fjeder
Q-værdi for stødproces (definition)
Raketligning
Rotationsenergi
Sammenhæng mellem impulsmoment og inertimoment
Sammenhæng mellem kraftmoment og inertimoment
Serieforbindelse af fjedre
Skråplan
Skråt kast
Stedkoordinater i det skrå kast
Steiners sætning
Stighøjde i det skrå kast
Stokes lov
Torsions pendul
Total uelastisk stødproces
Tyngdeacceleration
Tyngdekraft
Tyngdekraftens potentielle energi
Undvigelseshastighed
Vinkelacceleration (definition)
Vinkelhastighed (definition)