Mest søgte formler

Differentialkvotienter og stamfunktioner
Lambert Beers lov
Formel stofmængdekoncentration (definition)
Bevægelsesligninger med konstant acceleration
Varmeenergi og specifik varmekapacitet
Kinetisk energi
Densitet (massefylde, definition)
Potentiel energi
Omregning mellem Kelvin og grader Celsius
Omregning mellem Kelvin og grader Celsius
Masseprocent (definition)
Fortynding
Fotonenergi
Fotonenergi
Opdrift
Nyttevirkning (definition)
Brydningslov (Snells lov)
Gitterligning
Effekt ved omsat energi (definition)
Tyngdekraft
Aktuel stofmængdekoncentration (definition)
Rotationsenergi
Priselasticitet – Mængde og Pris
Halveringstid
Tyngdeacceleration
Hastighed ved frit fald
Formler for omkreds (O) og areal (A) i to dimensioner
pH-værdi for middelstærk syre
Tryk (definition)
Tryk (definition)
Ohms lov
Ohms lov
Indre modstand
Udbredelseshastighed for bølge
Acceleration (definition)
Spændingsforskel (definition)
Spændingsforskel (definition)
Strømstyrke (definition)
Strømstyrke (definition)
Kraftmoment (definition)
Kraftmoment (definition)
Kastelængde i det skrå kast
Absorbans (definition)
Differentialligning – Sætning 1
Effekt
Kemisk energi
Kemisk energi
Stofmængde (definition)
Ohms anden lov
Krydspriselasticitet
Tilstandsligning for idealgas (idealgasligningen)
Tilstandsligning for idealgas (idealgasligningen)
Opløselighedsprodukt (definition)
Rødforskydning (definition)
Pufferligning (stødpudeligningen)
Centripetalkraft
pH-værdi for svag syre
Q-værdi
Halveringstykkelse
Raketligning
Newtons anden lov
Brydningsindeks (definition)
Ligevægtskonstant med partialtryk (definition)
Udbredelseshastighed
Coulombs lov
Hubbles lov
Coulombs gnidningslov
Arrhenius ligning
Arbejdssætning
Massedefekt
Cirkelbevægelse med konstant fart
Ligevægtslov (massevirkningslov)
Tryk afhængigt af gas- eller væskehøjde
Indkomstelasticitet
Inertimoment (definition)
Ligevægtskonstant (definition)
Vands ionprodukt (definition)
Vinkelhastighed (definition)
Laplaces lov
Intensitet (definition)
pH for vandig opløsning af amfolyt
Elektrisk feltstyrke
Joules lov
Induktans i spole (definition)
Henrys lov