Mest søgte formler

Differentialkvotienter og stamfunktioner
Lambert Beers lov
Formel stofmængdekoncentration (definition)
Bevægelsesligninger med konstant acceleration
Varmeenergi og specifik varmekapacitet
Kinetisk energi
Densitet (massefylde, definition)
Potentiel energi
Omregning mellem Kelvin og grader Celsius
Omregning mellem Kelvin og grader Celsius
Fotonenergi
Fotonenergi
Masseprocent (definition)
Fortynding
Opdrift
Nyttevirkning (definition)
Brydningslov (Snells lov)
Gitterligning
Tyngdekraft
Effekt ved omsat energi (definition)
Aktuel stofmængdekoncentration (definition)
Rotationsenergi
Priselasticitet – Mængde og Pris
Halveringstid
Formler for omkreds (O) og areal (A) i to dimensioner
Tyngdeacceleration
pH-værdi for middelstærk syre
Hastighed ved frit fald
Tryk (definition)
Tryk (definition)
Indre modstand
Ohms lov
Ohms lov
Acceleration (definition)
Udbredelseshastighed for bølge
Spændingsforskel (definition)
Spændingsforskel (definition)
Kraftmoment (definition)
Kraftmoment (definition)
Kastelængde i det skrå kast
Strømstyrke (definition)
Strømstyrke (definition)
Absorbans (definition)
Differentialligning – Sætning 1
Krydspriselasticitet
Stofmængde (definition)
Ohms anden lov
Kemisk energi
Kemisk energi
Opløselighedsprodukt (definition)
Effekt
Pufferligning (stødpudeligningen)
Tilstandsligning for idealgas (idealgasligningen)
Tilstandsligning for idealgas (idealgasligningen)
pH-værdi for svag syre
Centripetalkraft
Rødforskydning (definition)
Raketligning
Q-værdi
Newtons anden lov
Ligevægtskonstant med partialtryk (definition)
Brydningsindeks (definition)
Udbredelseshastighed
Halveringstykkelse
Coulombs lov
Arrhenius ligning
Coulombs gnidningslov
Hubbles lov
Arbejdssætning
Ligevægtslov (massevirkningslov)
Massedefekt
Cirkelbevægelse med konstant fart
Indkomstelasticitet
Tryk afhængigt af gas- eller væskehøjde
Inertimoment (definition)
Ligevægtskonstant (definition)
Vinkelhastighed (definition)
pH for vandig opløsning af amfolyt
Elektrisk feltstyrke
Vands ionprodukt (definition)
Laplaces lov
Induktans i spole (definition)
Henrys lov
Massemidtpunkt
Hastighed (definition)