Mest søgte formler

Differentialkvotienter og stamfunktioner
Lambert Beers lov
Formel stofmængdekoncentration (definition)
Bevægelsesligninger med konstant acceleration
Varmeenergi og specifik varmekapacitet
Kinetisk energi
Densitet (massefylde, definition)
Potentiel energi
Masseprocent (definition)
Fortynding
Omregning mellem Kelvin og grader Celsius
Omregning mellem Kelvin og grader Celsius
Fotonenergi
Fotonenergi
Opdrift
Brydningslov (Snells lov)
Nyttevirkning (definition)
Tyngdekraft
Effekt ved omsat energi (definition)
Gitterligning
Aktuel stofmængdekoncentration (definition)
Rotationsenergi
Priselasticitet – Mængde og Pris
Tyngdeacceleration
Halveringstid
Hastighed ved frit fald
pH-værdi for middelstærk syre
Formler for omkreds (O) og areal (A) i to dimensioner
Tryk (definition)
Tryk (definition)
Ohms lov
Ohms lov
Indre modstand
Udbredelseshastighed for bølge
Spændingsforskel (definition)
Spændingsforskel (definition)
Acceleration (definition)
Strømstyrke (definition)
Strømstyrke (definition)
Kraftmoment (definition)
Kraftmoment (definition)
Kastelængde i det skrå kast
Absorbans (definition)
Effekt
Tilstandsligning for idealgas (idealgasligningen)
Tilstandsligning for idealgas (idealgasligningen)
Differentialligning – Sætning 1
Kemisk energi
Kemisk energi
Stofmængde (definition)
Opløselighedsprodukt (definition)
Ohms anden lov
Krydspriselasticitet
Rødforskydning (definition)
Pufferligning (stødpudeligningen)
Centripetalkraft
pH-værdi for svag syre
Halveringstykkelse
Q-værdi
Newtons anden lov
Raketligning
Brydningsindeks (definition)
Ligevægtskonstant med partialtryk (definition)
Udbredelseshastighed
Coulombs lov
Hubbles lov
Coulombs gnidningslov
Arrhenius ligning
Arbejdssætning
Massedefekt
Cirkelbevægelse med konstant fart
Tryk afhængigt af gas- eller væskehøjde
Ligevægtslov (massevirkningslov)
Ligevægtskonstant (definition)
Indkomstelasticitet
Inertimoment (definition)
Vinkelhastighed (definition)
Intensitet (definition)
Laplaces lov
Elektrisk feltstyrke
pH for vandig opløsning af amfolyt
Vands ionprodukt (definition)
Induktans i spole (definition)
Joules lov
Henrys lov