Mest søgte formler

Differentialkvotienter og stamfunktioner
Lambert Beers lov
Bevægelsesligninger med konstant acceleration
Formel stofmængdekoncentration (definition)
Varmeenergi og specifik varmekapacitet
Kinetisk energi
Densitet (massefylde, definition)
Potentiel energi
Fortynding
Masseprocent (definition)
Omregning mellem Kelvin og grader Celsius
Omregning mellem Kelvin og grader Celsius
Opdrift
Fotonenergi
Fotonenergi
Brydningslov (Snells lov)
Nyttevirkning (definition)
Effekt ved omsat energi (definition)
Tyngdekraft
Gitterligning
Aktuel stofmængdekoncentration (definition)
Rotationsenergi
Tyngdeacceleration
Priselasticitet – Mængde og Pris
Halveringstid
Hastighed ved frit fald
pH-værdi for middelstærk syre
Formler for omkreds (O) og areal (A) i to dimensioner
Tryk (definition)
Tryk (definition)
Ohms lov
Ohms lov
Indre modstand
Spændingsforskel (definition)
Spændingsforskel (definition)
Udbredelseshastighed for bølge
Acceleration (definition)
Strømstyrke (definition)
Strømstyrke (definition)
Kraftmoment (definition)
Kraftmoment (definition)
Kastelængde i det skrå kast
Effekt
Tilstandsligning for idealgas (idealgasligningen)
Tilstandsligning for idealgas (idealgasligningen)
Absorbans (definition)
Kemisk energi
Kemisk energi
Opløselighedsprodukt (definition)
Differentialligning – Sætning 1
Stofmængde (definition)
Ohms anden lov
Rødforskydning (definition)
Krydspriselasticitet
Pufferligning (stødpudeligningen)
Centripetalkraft
pH-værdi for svag syre
Halveringstykkelse
Q-værdi
Newtons anden lov
Ligevægtskonstant med partialtryk (definition)
Raketligning
Brydningsindeks (definition)
Udbredelseshastighed
Coulombs lov
Hubbles lov
Coulombs gnidningslov
Arrhenius ligning
Arbejdssætning
Cirkelbevægelse med konstant fart
Massedefekt
Tryk afhængigt af gas- eller væskehøjde
Ligevægtslov (massevirkningslov)
Ligevægtskonstant (definition)
Inertimoment (definition)
Indkomstelasticitet
Vinkelhastighed (definition)
Intensitet (definition)
Joules lov
Elektrisk feltstyrke
Induktans i spole (definition)
pH for vandig opløsning af amfolyt
Laplaces lov
Vands ionprodukt (definition)
Henrys lov