Procentregning

Vi bruger procentregning rigtig meget i dagligdagen. F.eks. når du skal finde ud af, hvor mange penge du sparer når en given vare er sat 10% ned i prisen. Eller når du skal tage en lån og finde ud af, hvor meget du skal betale i renter. Derfor er det vigtigt at forstå...

Steiners sætning

                Symbol Beskrivelse Enhed     Inertimomentet om den ønsket akse         Inertimomentet om aksen, gennem massemidtpunktet         Objektets masse    ...

Lambert Beers lov

                  Symbol Beskrivelse Enhed A Absorbansen Enhedsløs     Ekstinktionskoefficient     [A] Aktuel koncentration af stoffet A M (Molær) l Kuvettebredden...